Vreemdelingenbewaring

Van vreemdelingenbewaring is sprake als een persoon zonder geldige verblijfstitel in Nederland verblijft en van wie wordt aangenomen dat hij of zij zich aan uitzetting zullen ontrekken. Indien een persoon op basis hiervan in bewaring wordt gesteld, heeft hij of zij recht op bijstand van een advocaat. Wij verlenen aan deze groep personen rechts bijstand. Ook indien een andere advocaat is toegewezen kunnen wij de zaak overnemen en de behandeling voort zetten.
Overigens is dit het enige gebied binnen het vreemdelingenrecht waar wij onze diensten voor aanbieden.