Ondernemingsrecht

Dit rechtsgebied houdt zich bezig met rechtspersonen en is met name toegespitst op bedrijven met winstoogmerk.

Wij hebben een uitstekende kennis van de verschillende ondernemingsvormen zoals de B.V.,  N.V.,  V.O.F.,  stichting en vereniging en adviseert en procedeert o.a. op de volgende gebieden:

  • oprichting van een onderneming
  • fusies en overnames
  • splitsing en ontvlechting
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • aandeelhoudersgeschillen
  • bestuurdersaansprakelijkheid

Wij adviseren daarnaast op alle gebieden waar een ondernemer in de praktijk mee te maken krijgt, bijvoorbeeld het contractenrecht en verbintenissenrecht,  incasso- en beslagrecht, insolventierecht (waaronder faillissementen) en het intellectueel eigendomsrecht.