Curatele

Het komt helaas voor dat personen niet meer in staat zijn om voor zich zelf te zorgen als gevolg van een psychische of lichamelijke aandoening. Er zijn dan verschillende manieren om de zakelijke belangen te behartigen als de persoon dat zelf niet meer kan.

Er zijn drie vormen van een dergelijke bescherming in de wet geregeld die op verzoek van de betrokkene en diens verzorger opgelegd kunnen worden. Deze zijn bewind, mentorschap of curatele.

Een andere vorm van bescherming tegen zichzelf is de gedwongen opname in het kader van de Wet BOPZ. In dit geval moet iemand als gevolg van een psychische stoornis een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving vormen. Aangezien de opname gedwongen gebeurt, dat wil zeggen de officier van justitie verzoekt de rechter een voorlopige machtiging af te geven, heeft iemand recht op gratis rechtsbijstand door een advocaat.

Wij kunnen u ook rechtsbijstand verlenen in bovengenoemde gevallen. Wel wordt er op gewezen dat niet alle gevallen recht is op gefinancierde rechtsbijstand.