Privacy

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veilligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u ons een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren.

Op uw verzoek zullen wij u inzage geven in uw persoonsgegevens en deze verbeteren, aanvullen of verwijderen.