Kinderbescherming

Helaas gebeurt het wel eens dat er binnen een gezin zoveel problemen zijn of een kind zo dusdanig in de problemen zit met school of anderszins dat er beschermingmaatregelen nodig zijn. Dat is meestal in de vorm van een ondertoezichtstelling, een maatregel die door de rechter wordt opgelegd voor de duur van 1 jaar. Deze maatregel kan worden verlengd met telkens 1 jaar tot dat het kind 18 jaar is.

De ouders/opvoeders krijgen tijdelijk hulp en toezicht bij de opvoeding van de kinderen. De rechter benoemt dan een gezinsvoogd. Vaak is dat Bureau Jeugdzorg.

Het doel is dat ouders / opvoeders weer geheel zelfstandig de opvoeding op zich kunnen nemen.

Soms zijn de problemen zo groot dat er om een uithuisplaatsing van het kind wordt verzocht. Ook dat kan alleen door de rechter worden opgelegd.

Wij maken dagelijks in de praktijk mee dat zowel de ouders als het kind niet goed weten wat de rechten en plichten zijn in zo’n situatie en hoe de procedures werken. Wij kunnen u als ouder maar ook als kind daarbij juridische ondersteuning geven.